Natuurvezel Unie

Coöperatie van producenten natuurvezel voor industrie

Samen met een groep agrarische ondernemers gaf Daglicht Productie in augustus 2005 gestalte aan de Natuurvezel Unie, een coöperatieve vereniging van akkerbouwers in de Veenkoloniën en aangrenzend Duits gebied. Dit gebeurde nadat een marktverkenning uitwees dat voor agrarisch ondernemers een interessante markt voor natuurvezels bestaat, in het bijzonder voor de grootschalige productie en verwerking van vezelhennep.

De Natuurvezel Unie is een onafhankelijke coöperatie voor akkerbouwers. Zij is statutair gevestigd in Borger-Odoorn (Dr). De organisatie heeft tot doel een rendabele teelt van natuurvezel in de regio neer te zetten. Het werkgebied beslaat grofweg Noordoost-Nederland en aangrenzend Duits gebied. De activiteiten van de Natuurvezel Unie betreffen feitelijk de doorstart van de bestaande vezelhennepsector

De activiteiten zijn gericht op continuïteit en een rendabele productie en verwerking van vezelhennepstro. De coöperatie wil dit productietraject koppelen aan een gericht marketingbeleid voor de twee hoofdproducten die worden geproduceerd: vezel en houtscheven.

De teelt van vezelhennep komt in de Veenkoloniën van oudsher voor, maar de huidige sector kent in het werkgebied een geschiedenis van circa vijftien jaar. Sinds 1994 zijn de teelt en de verwerking van hennepstro door HempFlax in Oude Pekela niet rendabel geweest. De Natuurvezel Unie wil hierin verandering brengen. Dit gebeurt door een marktgericht beleid vanuit een doelmatige oogstmechanisatie en een efficiënte stroverwerking. Tegelijk wordt gewerkt aan maximalisatie van het productievolume.

De samenwerkende vezelhenneptelers in het werkgebied stellen zich ten doel de sector uit te bouwen tot een succesvolle schakel in de agrobusinessketen met blijvende waarde voor de economische infrastructuur in het werkgebied. De primaire verwerking van het basisproduct hennepstro dat via de aangesloten akkerbouwers wordt verkregen, genereert de herwinbare producten hennepvezel, hennephout en hennepstof. Zo geeft de Natuurvezel Unie inhoud aan de duurzame landbouw in het werkgebied.

Deze inspanning moet leiden tot een duurzame agrobusiness op basis van de jaarlijkse teelt van vezelhennep in Noordoost-Nederland. Op initiatief van de Natuurvezel Unie heeft het organisatiebureau New Engine in opdracht van de stuurgroep Agenda voor de Veenkolonïen de haalbaarheid van de hennepteelt onderzocht.

Uit de eerste rapportage bleek dat voor de teelt van vezelhennep in Nederland een toekomst is weggelegd. De tweede rapportage leert dat op basis van een ketenopzet van akkerbouwer via primaire stroverwerking tot industriële toepassingen, een rendabele hennepteelt behoort tot de mogelijkheden om duurzame landbouw in Nederland verder gestalte te geven en bij te dragen aan de bio-economie die Europa als langetermijndoel heeft gesteld.

Tot een nadere datum dient deze pagina als informatiebron voor de Natuurvezel Unie. Daglicht Productie treedt op als intermediair tussen de relevante partners in het werkgebied en overheden, LTO-Nederland en particuliere belangstellenden.

Voor nadere informatie over de Natuurvezel Unie, de vezelhennepteelt en de verwerking kunnen belangstellenden desgewenst ook rechtsreeks contact opnemen met CNVU-voorzitter Martin Berg cnvu@martinberg.demon.nl of telefoonnummer +31 0 650 511 026.

Download onderstaande bestanden voor meer informatie:

  Marktverkenning voor CNVU (2,7 MiB, 1.651 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Statuten CNVU (181,0 KiB, 1.893 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Het HempFlax Rapport.pdf (1,3 MiB, 2.126 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Lei-rapport_2005.pdf (1,1 MiB, 1.667 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Eerste Rapportage New Engine (156,4 KiB, 1.558 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Tweede Rapportage New Engine (202,5 KiB, 1.768 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Lei-rapport_2005.pdf (1,1 MiB, 1.667 hits)
You need to be a registered user to download this file.