Pantanova

Hennepteelt als opmaat voor de bio-economie in Nederland

Daglicht Productie onderzoekt de mogelijkheid om in Zuid-Holland biomassateelt op te zetten via de introductie van twee nieuwe landbouwgewassen voor de regio: industriehennep en olifantsgras. Het concept Pantanova voorziet via vastlegging van CO2 in productie van multifunctionele biomassa voor lokale industriële toepassingen. De oogst wordt verwerkt tot klimaatneutraal bouwmateriaal en benut als hoogwaardig uitgangsmateriaal voor groene chemie en herwinbare energiebron.

Het Pantanova-concept gaat uit van de productie van biomassa op braakliggende grond en metropolitane landbouw op de Zuid-Hollandse Eilanden, waarvoor de agglomeratie Rotterdam-Delft-Den Haag de afzetmarkt vormt. Het concept slaat een brug tussen het grootstedelijk gebied en de omringende agrarische regio.

Bio-economie
De beoogde bio-economie berust op de toepassing van grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong. Vo
or de agrarische sector is hier een prominente rol weggelegd. Deze notie vraagt om nieuwe verbindingen tussen het stedelijk gebied en het omliggende platteland die nieuwe gemeenschappelijke waardencreëren.

Met het Pantanova-concept volgt Daglicht Productie het paradigma van duurzame ontwikkeling waarin het streven niet langer primair is gericht op korte termijnwinst, maar op het onderkennen van gezamenlijke economische, sociale en maatschappelijke waarden voor alle betrokkenen.

Meer over hennep
Over de achtergrond van de vezelhennepteelt in Nederland leest u meer op deze website in de categorie Projecten onder de tabs Natuurvezel Unieen HempFlax. Aanvullend hieronder enkele lezenswaardige downloads aan.

De website van Pantanova BV vindt u hier.

  nova-Institut_Bio_economy (367,4 KiB, 3.913 hits),

  Pantanova_keynote (1,2 MiB, 831 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Bio-economie

Nova-Institut bepleit gelijk speelveld voor bio-economie

De onderzoek- en lobby-organisatie nova-Institut in Hürth (D) roept op tot meer politiek-bestuurlijke aandacht voor het belang van de bio-economie als bijdrage tegen klimaatverandering en milieuvervuiling.

In een policy paper wijst het nova-Institut op de flauwe belangstelling onder politici en bestuurders in de lidstaten voor de benodigde transitie naar een economie op basis van grondstoffen uit de landbouw, natuurvezels en bioraffinage van afvalstromen. De schrijvers signaleren een scheve verhouding tussen de aandacht en middelen voor de bio-economie vergeleken met bijvoorbeeld de wind- en solarsector.

Het manifest is 2 mei 2011 ingediend bij de Europese Commissie. Het beleidsadvies is geschreven door vijf deskundigen op het gebied van biobased materialen, te weten:

Jan Ravenstijn, biopolymer consultant, The Netherlands
Dirk Carrez,
managing director of Clever Consult BVBA, Meise
Belgium (www.cleverconsult.eu)
Dr. Harald Kaeb, narocon InnovationConsulting Dr. Kaeb, Berlin/Germany (www.narocon.com)
Dr. Joachim Venus, Leibniz Institute for Agricultural Engineering, Germany
Michael Carus, managing director of nova-Institute GmbH, Hürth/Germany/www.nova-institut.de

Wilt u steun betuigen aan het initiatief van de vijf auteurs, kopieert u dan de tekst

“I support the policy paper on biobased economy in the EU.” en stuur deze aan Michael Carus.

De integrale tekst van het policy paper van het nova-Institut kunt u hier downloaden.

  nova-Institut_Bio_economy (367,4 KiB, 3.913 hits)

Maatschappelijk verantwoord voor een groot publiek

Voor uw onderneming, organisatie of bedrijf realiseren wij een passende mediaproductie. Daglicht werkt samen met professionele mediaproducenten: fotografen, cameramensen, regisseurs, illustratoren, grafisch ontwerpers en 3D-animators.  Desgewenst leveren wij het eindresultaat aan bij persbureaus, dagbladen, magazines, radio, televisie en webportals.

Bedrijfsmissie

Verantwoord over het voetlicht

Daglicht Productie draagt bij aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk door vanuit een netwerk van mediaprofessionals diensten aan te bieden voor bedrijven, organisaties, overheden, stichtingen en zelfstandig ondernemers die duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plaats binnen hun bedrijfsvoering geven.

CO2Today.TV

Podium voor duurzame ontwikkeling

In opdracht van de stichting CO2 Free produceert Daglicht een televisie- en internetformat onder de programmatitel CO2Today.TV. Dit programma biedt onafhankelijke publieke informatie over initiatieven die een bijdrage leveren aan de beantwoording van het klimaat- en energievraagstuk. Het zwaartepunt ligt op de industriële sector in Rotterdam.

Via beeldproducties voor televisie en internet draagt CO2Today.TV bij aan de bewustwording van Rotterdammers en andere belangstellenden voor de duurzame ontwikkeling die de stad heeft ingezet. Ondernemingen, het MKB, maatschappelijke organisaties, overheden en particulieren die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid tot hun kernactiviteiten rekenen, komen in aanmerking voor een reportage of bedrijfsportet binnen CO2Today.TV.

CO2Today.TV wordt uitgezonden via de Omroep Rotterdam op de televisiezender RotterdamTV, te vinden op frequentie 67+ van het kabelnetwerk in Rotterdam. Via de themaprogrammering van CO2Today wil de Omroep Rotterdam uitgroeien tot een nieuw en onafhankelijk lokaal podium voor duurzame ontwikkeling. Over de opzet en de missie van CO2Today komt u meer te weten op de website CO2Today.TV. Bekijk daar ook de promo, een impressie en de verkorte versies van de eerste proefuitzendingen.

Natuurvezel Unie

Coöperatie van producenten natuurvezel voor industrie

Samen met een groep agrarische ondernemers gaf Daglicht Productie in augustus 2005 gestalte aan de Natuurvezel Unie, een coöperatieve vereniging van akkerbouwers in de Veenkoloniën en aangrenzend Duits gebied. Dit gebeurde nadat een marktverkenning uitwees dat voor agrarisch ondernemers een interessante markt voor natuurvezels bestaat, in het bijzonder voor de grootschalige productie en verwerking van vezelhennep.

De Natuurvezel Unie is een onafhankelijke coöperatie voor akkerbouwers. Zij is statutair gevestigd in Borger-Odoorn (Dr). De organisatie heeft tot doel een rendabele teelt van natuurvezel in de regio neer te zetten. Het werkgebied beslaat grofweg Noordoost-Nederland en aangrenzend Duits gebied. De activiteiten van de Natuurvezel Unie betreffen feitelijk de doorstart van de bestaande vezelhennepsector

De activiteiten zijn gericht op continuïteit en een rendabele productie en verwerking van vezelhennepstro. De coöperatie wil dit productietraject koppelen aan een gericht marketingbeleid voor de twee hoofdproducten die worden geproduceerd: vezel en houtscheven.

De teelt van vezelhennep komt in de Veenkoloniën van oudsher voor, maar de huidige sector kent in het werkgebied een geschiedenis van circa vijftien jaar. Sinds 1994 zijn de teelt en de verwerking van hennepstro door HempFlax in Oude Pekela niet rendabel geweest. De Natuurvezel Unie wil hierin verandering brengen. Dit gebeurt door een marktgericht beleid vanuit een doelmatige oogstmechanisatie en een efficiënte stroverwerking. Tegelijk wordt gewerkt aan maximalisatie van het productievolume.

De samenwerkende vezelhenneptelers in het werkgebied stellen zich ten doel de sector uit te bouwen tot een succesvolle schakel in de agrobusinessketen met blijvende waarde voor de economische infrastructuur in het werkgebied. De primaire verwerking van het basisproduct hennepstro dat via de aangesloten akkerbouwers wordt verkregen, genereert de herwinbare producten hennepvezel, hennephout en hennepstof. Zo geeft de Natuurvezel Unie inhoud aan de duurzame landbouw in het werkgebied.

Deze inspanning moet leiden tot een duurzame agrobusiness op basis van de jaarlijkse teelt van vezelhennep in Noordoost-Nederland. Op initiatief van de Natuurvezel Unie heeft het organisatiebureau New Engine in opdracht van de stuurgroep Agenda voor de Veenkolonïen de haalbaarheid van de hennepteelt onderzocht.

Uit de eerste rapportage bleek dat voor de teelt van vezelhennep in Nederland een toekomst is weggelegd. De tweede rapportage leert dat op basis van een ketenopzet van akkerbouwer via primaire stroverwerking tot industriële toepassingen, een rendabele hennepteelt behoort tot de mogelijkheden om duurzame landbouw in Nederland verder gestalte te geven en bij te dragen aan de bio-economie die Europa als langetermijndoel heeft gesteld.

Tot een nadere datum dient deze pagina als informatiebron voor de Natuurvezel Unie. Daglicht Productie treedt op als intermediair tussen de relevante partners in het werkgebied en overheden, LTO-Nederland en particuliere belangstellenden.

Voor nadere informatie over de Natuurvezel Unie, de vezelhennepteelt en de verwerking kunnen belangstellenden desgewenst ook rechtsreeks contact opnemen met CNVU-voorzitter Martin Berg cnvu@martinberg.demon.nl of telefoonnummer +31 0 650 511 026.

Download onderstaande bestanden voor meer informatie:

  Marktverkenning voor CNVU (2,7 MiB, 1.651 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Statuten CNVU (181,0 KiB, 1.893 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Het HempFlax Rapport.pdf (1,3 MiB, 2.126 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Lei-rapport_2005.pdf (1,1 MiB, 1.667 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Eerste Rapportage New Engine (156,4 KiB, 1.558 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Tweede Rapportage New Engine (202,5 KiB, 1.768 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Lei-rapport_2005.pdf (1,1 MiB, 1.667 hits)
You need to be a registered user to download this file.

HempFlax

Bakermat van Hollandse bio-economie

Daglicht Productie verzorgde van 2002 tot 2005 de public relations en de bedrijfscommunicatie voor het bedrijf HempFlax in de provincie Groningen. Hiertoe zijn voor het bedrijf contacten gelegd met de media, overheden, telers, agrarische vakorganisaties en onderwijsinstellingen.

In Oude Pekela verwerkt HempFlax hennepstro tot vezel en scheven (hout). Deze grondstoffen worden in Nederland en de Europese Unie toegepast als alternatief voor fossiele grondstoffen voor technische toepassingen en als stalbedding voor hoef- en knaagdieren. Sinds 2010 wordt gehakselde hennep ook voorgezet aan melkkoeien om het menu te verbreden en de spijsvertering te bevorderen.

In Nederland wordt vezelhennep geteeld in de Veenkoloniën. De  producten die HempFlax produceert dragen het Skal-keurmerk en kunnen worden toegepast in de biologische keten. Na een stormachtige ontwikkeling als start-up in de jaren 1990 leidde HempFlax enkele jaren een kwijnend bestaan, ondanks dat in 2003 een recordteelt van circa 2.400 hectaren werd gecontracteerd.

Diverse tegenslagen waren hier debet aan. Zoals een misoogst, onvoldoende marketinginspanning, zwak management in combinatie met het uitblijven van een structurele bedrijfsketen. In 2004 ontstonden problemen met het uitgeleverde zaaizaad. Dit werkte sterk in het nadeel van de hennepsector en het bedrijfsimago. Anno 2011 heeft een enthousiaste bedrijfsleider met een professionele, realistische bedrijfsfilosofie de onderneming weer op de rails gekregen. In 2010 contracteerde HempFlax onder akkerbouwers en Nederland en Duitsland een teeltareaal van circa 750 ha. Het bedrijf zou met circa 1.000 ha zwarte cijfers zou kunnen schrijven. In mei 2011 wijdde dagblad De Pers een artikel aan het HempFlax en bedrijfsleider Mark Reinders.

  Het HempFlax Rapport.pdf (1,3 MiB, 2.126 hits)
You need to be a registered user to download this file.

  Handleiding Biohennep.pdf (368,9 KiB, 1.471 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Petrochemie
Het gebruik van hennepstro als basisgrondstof nam in het begin van de twintigste eeuw sterk af onder invloed van de wereldwijde groei van de petrochemie. Deze liep nagenoeg parallel met de drooglegging en de war on drugs die de Verenigde Staten inzette tijdens het interbellum. Met de Marihuana Tax Act deed de Amerikaanse overheid hennep in 1937 definitief in de ban, fiscaal, juridisch en moreel. Het mag veelbetekenend zijn dat de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten noopte haar anti-hennepbeleid op te schorten en landbouwers aan te sporen hennep te verbouwen onder de slogan Hemp for Victory!
In 2010 herbekrachtigde de VS het verbod op de hennepteelt, in weerwil van de groei die de sector doormaakt in bijvoorbeeld Canada, China en Europa.

Wederopstanding
In de jaren 1990 legde een Rotterdamse zakenman met de oprichting van het stroverwerkingsbedrijf HempFlax de basis voor de wederopstanding van vezelhennep in Noordwest-Europa. De bedrijfsmissie van HempFlax was destijds vooral een bijdrage leveren aan het verminderen van de ongebreidelde houtkap, waartoe met hennep een Nederlandse oplossing werd aangedragen voor papierproductie. Tegenwoordig profileert HempFlax zich vooral als maatschappelijk verantwoord bedrijf dat wil bijdragen aan het beperken van de uitstoot van CO2 (kooldioxide).

De stengel van de hennepplant wordt omsloten door een bastvezel die dankzij haar treksterkte en meervoudige functionaliteit tot dusver door geen enkele andere bekende natuurvezel wordt overtroffen. Nog altijd levert de plant grondstof voor industriële productie in de non-foodsector. Hennephout (scheven) krijgt als dierstrooisel steeds vaker de voorkeur boven zaagsel of tarwestro. Hennepzaad en -olie verdienen bijzondere vermelding omdat zij de essentiële vetzuren Omega 3, 6 en 9 in een optimale verhouding bevatten.

De industrie heeft met hennep een alternatief en argument om bedrijfsprocessen niet langer uitsluitend te baseren op fossiele bronnen. HempFlax geeft hiermee een voorbeeld van een bedrijfsmatige visie op een biobased economy en brengt tegelijk de benodigde duurzame landbouw in praktijk. De Europese Unie telt circa twintig hennepverwerkende bedrijven, die zich hebben verenigd in de EIHA, European Industrial Hemp Association.

  Evaluatierapport EU-hennepsecor Ernst & Young.pdf (120,9 KiB, 1.362 hits)
You need to be a registered user to download this file.
  HF: advertentie Trouw en NRC.pdf (55,3 KiB, 1.366 hits)
You need to be a registered user to download this file.

Geschiedenis
De exploitatie van industriële cannabis legde het uiteindelijk af tegen synthetische vervangers uit aardolie en steenkool. Maar eeuwenlang heeft hennep vrijwel overal ter wereld beneden 30 graden noorderbreedte dienstgedaan als grondstof voor food en non-food-producten. In de Zaanstreek, de regio Rotterdam en langs de grote rivieren in Midden-Nederland verbouwden boeren hennep op kleine akkers. Tot 1936 werd in Nederland vezelhennep geteeld in de Krimpenerwaard. In de eerste decennia van de vorige eeuw verdween het gewas gaandeweg uit het Hollandse landschap, waar het honderden jaren lang jaarlijks voor wuivende velden en vruchtbare landbouwgrond had gezorgd.

In  het dagelijks leven van vele miljoenen mensen vervulde hennep wereldwijd de rol en economische functie die tegenwoordig wordt ingenomen door fossiele delfstoffen. Hennepproducten waren voor de dagelijkse levensbehoeften even gangbaar als bijvoorbeeld tarwe nu is. Sinds mensenheugenis genereert hennep al basisproducten voor textiel, lampolie, verf, touw, papier, voedsel, vogelvoer en brandstof. De geschreven geschiedenis van het gewas in China gaat terug tot circa 8000 voor Chr. In Nederland is de toepassing van hennep aangetoond van voor het jaar 1000.

Gouden Eeuw
Voor de Europese gloriejaren van hennep in Europa moeten we terug naar de Gouden Eeuw. In Nederland en de rest van Europa werd deze periode van hoogconjunctuur goeddeels gefinancierd door groei van de mondiale koopvaardij. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) vormde de ruggegraat van het Nederlandse handelsimperium. Als eerste multinational ter wereld
bevorderde de VOC de cultivering van de hennepplant.

Met eikenhout vormde hennep de belangrijkste grondstof voor de scheepsbouw in Europa en Rusland. Ieder zeilschip was uitgerust met gemiddeld twintig kilometer touw en honderden vierkante meters canvas. Hennepvezel en hennepolie werden toegepast voor het waterdicht maken (breeuwen) van houtverbindingen op schepen. Met recht kan worden gesteld: zonder hennep geen renaissance of Gouden Eeuw. Zonder de welvaart in Europa had dus ook de emigratiegolf naar de Verenigde Staten zich anders ontwikkeld. Door import van hennepzaad groeide de staat Kentucky in de achttiende eeuw uit tot het belangrijkste productiegebied voor hennep in Amerika. Deze biobased economie legde het ten slotte af tegen aardolie en steenkool. Maar onder invloed van de Amerikaanse milieubeweging gaan steeds meer stemmen op om in navolging van Canada ook elders in Noord-Amerika de hennepteelt in ere te herstellen.

Verwerking van hennep
Tegenwoordig worden de geoogste hennepstengels niet meer in water gedompeld voordat ze worden verwerkt. Nadat de hennep is gemaaid ondergaat de oogst circa twee weken een proces van dauwroten. Daarna wordt het stro in balen geperst en machinaal gescheiden in vezel, hout en stof.
HempFlax beschikt over de meest robuuste en betrouwbaarste verwerkingsinstallatie voor vezelhennepstro ter wereld.

Achtergrond

René Sauveur heeft een achtergrond als schrijvend journalist. Van 1980 tot 1992 werkte hij als redacteur-verslaggever voor het voormalige dagblad Het Vrije Volk. Vanuit het aandachtsgebied politie-justitie specialiseerde hij zich in de onderzoeksjournalistiek. Tussen 1984 tot 1990 maakte hij voor de krant en de gemeente Rotterdam reportages in Europa, Azië en Latijns-Amerika.

Midden jaren tachtig nam René het initiatief voor DeltaTV, het eerste lokale journalistieke (video)programma in Rotterdam. Uit dit initiatief ontstond de business case voor StadsTV Rotterdam. Via ZHTV werd deze Rotterdamse televisiezender na een fusie met Radio Rijnmond in 2000 doorgestart onder de naam RTV Rijnmond.

In 1991 leidde de fusie tussen dagblad Het Vrije Volk en het Rotterdams Nieuwsblad tot een eerste periode als freelance journalist. René volgde een opleiding televisiejournalistiek aan het Media Instituut Santbergen onder leiding van Ad van Liempt.

In 1992 trad René in dienst bij het Algemeen Nederlands Persbureau, de groothandel in nieuws voor de Nederlandse media, ministeries en beursgenoteerde ondernemingen. In Den Haag en Rijswijk werkte hij op de redactie Binnenland en op de Nieuwsdienst. Van 1996 tot 1999 gaf hij leiding aan de redactie in Rotterdam. Eind 2001 beïndigde hij dit dienstverband om onder de naam Daglicht Productie als zelfstandig ondernemer te beginnen.

Werkwijze

U maakt rechtstreeks afspraken met Daglicht Productie en bespaart zo aanmerkelijk op kosten die u anders betaalt aan een reclamebureau. Daglicht biedt u keuze uit drie basispakketten en de expertise van ervaren mediaproducenten.

U weet zich verzekerd van een bedrijfsuiting waarmee of voor de dag kan komen. De productie vindt plaats op basis van een goedgekeurde offerte. Uw budget bepaalt uw pakketkeuze.

Netwerkorganisatie
Daglicht Productie werkt samen met professionele mediaproducenten en creatieve professionals die behoren tot de netwerkorganisatie waarin het productiehuis
Blue Dolphin Entertainment Group in Rotterdam centraal staat. Voorafgaand aan uw opdracht ontvangt u offerte op basis van een helder advies.

Mogelijkheden
Gaat u een overeenkomst voor een bedrijfsvideo aan dan verkrijgt u desgewenst meteen een uitzendgarantie voor vertoning op lokale televisie in Rotterdam en op internet. Daglicht Productie programmeert uw bedrijfspresentatie of commercial dan binnen de uitzendingen van CO2Today.TV. op RotterdamTV, het televisiekanaal van de Omroep Rotterdam. Ook behoort uitzending van uw bedrijfsfilm via RTLZ en het themakanaal Goed.TV tot de mogelijkheden.

Landelijke distributie
Uw commercial kan tegen een meerprijs landelijk worden uitgezonden via digitale televisiekanalen. U heeft keuze uit diverse themazenders zoals CNN, Discovery, National Geografic, Animal Planet en Goed.TV, maar ook via de commerciële omroepen RTL en SBS.

Maatschappelijk betrokken
Voor uw bedrijfsvideo geldt dat deze voor landelijke vertoning in aanmerking  komt zodra deze betrekking heeft op maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame ontwikkeling, het klimaatvraagstuk of de gezondheidszorg.

Uw bedrijfsfilm

Wat kost een bedrijfsfilm of commercial?

Een logische vraag die lastig valt te beantwoorden. Het vertalen van de gezichtsbepalende factoren van uw organisatie in combinatie met uw specifieke wensen maken dat iedere professionele bedrijfsvideo zijn eigen prijs heeft.

Daglicht Productie heeft drie basispakketten samengesteld: Basic, Silver en Gold. Ongeacht uw budget bent u ervan verzekerd dat u een professionele presentatie krijgt: tot in de puntjes verzorgd en boeiend tot de laatste seconde.

De prijzen voor de drie pakketten zijn indicatief. De productie vindt plaats op basis van een ondertekende offerte.

Kijk u ter referentie van de kwaliteit die Daglicht biedt op de website van
ons productiehuis Blue Dolphin Entertainment Group in Rotterdam.